youtube - KOI Centrum Leczenia Bólu
facebook - KOI Centrum Leczenia Bólu
KOI Centrum Leczenia Bólu - leczenie bólu i opieka paliatywna
Zadzwoń - skontaktuj się z KOI Klinika Leczenia Bólu
KOI Centrum Leczenia - leczenie bólu i opieka paliatywna
  1. pl
  2. en
Przejdź do poprzedniej strony

  Wróć

12 czerwca 2023

Konferencja Krioneurolizy Kierowanej Ultradźwiękami

International Society for Ultrasound Guided Cryoneurolysis (ISUGC) to międzynarodowe stowarzyszenie, którego celem jest zwiększanie świadomości i dzielenie się wiedzą na temat leczenia przewlekłego bólu za pomocą krioneurolezji pod kontrolą ultrasonograficzną (USG), ktora jest techniką precyzyjnej neurolizy obwodowej przy użyciu niskich temperatur.
 
Pierwsza konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Krioneurolizy Kierowanej Ultradźwiękami odbyła 13 maja w hotelu Marriott w Kopenhadze.
Konferencja zgromadziła ekspertów w dziedzinie krioneurolizy z całego świata, którzy przedstawili najnowsze badania, techniki i swoje doświadczenia. W konferencji uczestniczył również ekspert z KOI Centrum Leczenia Bólu dr. n. med. Anna Rupniewska.
Jednym z nowych zastosowań krioneurolizy jest leczenie bolesnych przykurczy i spastyki kończyn, po udarach mózgu i w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego.
 
KOI Centrum Leczenia Bólu jest z jednym z niewielu ośrodków w Polsce, który stosuje ten sposób leczenia u pacjentów neurologicznych.
Konferencja była również okazją do spotkania ze światowymi autorytetami dziedzinie leczeniu bólu - takim jak:
Dr Trescot (USA) - po lewej, która jest autorką ponad 150 recenzowanych artykułów i rozdziałów w podręcznikach, a także jest redaktorką i autorką naczelną 900-stronicowego podręcznika dotyczącego bólu. Wypowiada się w kraju i za granicą na tematy związane z medycyną bólu i interwencyjnym leczeniem bólu.
Dr. Stogicza (Węgry)- po prawej, która jest współzałożycielem Pain School International, która prowadzi interwencyjną edukację bólu w Budapeszcie dla lekarzy z całego świata.